Beschikbare locaties
Waarom niet voor jou?

Uw aanvraagdossier

U kunt vanaf nu uw aanvraagdossier downloaden en beginnen invullen.

We nodigen u uit om het onderstaande formulier in te vullen, zodat we zo snel mogelijk contact met u kunnen opnemen en u kunnen ondersteunen bij uw project om een ixina-franchise te openen en om uw kandidatuurdossier te kunnen dowloaden.

Aanvraagformulier

Meneer
Mevrouw
(*) Verplichte velden

De gegevens die door middel van het bovenstaande formulier worden verzameld, zijn onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking onder de verantwoordelijkheid van de onderneming ixina Belgium (BE 0408.394.348, hierna «het Merk»). De met een * gemarkeerde gegevens zijn verplicht, zodat het Merk uw aanvraag in aanmerking kan nemen. Als u niet alle verplichte velden invult, is het mogelijk dat het Merk uw aanvraag niet in overweging neemt. Deze gegevens worden door het Merk bewaard voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de datum van verzameling. De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor gebruik door de interne afdelingen van het Merk die belast zijn met de werving van franchisekandidaten. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers en andere bedrijven van de FBD Group. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 van 27 april 2016 hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wissen, te betwisten en te verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of om uw rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens via gdpr@ixina.be. U hebt ook het recht, in overeenstemming met artikel 77 van de GBA, om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be; +32 (0)2 274 48 00) als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd.